Kontakt

Centrum tvořivosti, z.s.

zapsaný spolek

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 11199 dne 1. 1. 2014.

IČO: 27003485

sídlo sdružení: Sibiřská 31, Brno, 621 00
korespondenční adresa: Kudelova 8, Brno, 602 00

Kroužky a kurzy se konají v naší dílně:

Kudelova 8, Brno, 602 00

budova SPŠ stavební, vchod z ulice nám. 28. října
MHD: zastávka Náměstí 28. října, linky 3, 5, 9, 67

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank 2783022001/5500

Máte možnost využít bezhotovostní platby za kroužek, kurz nebo tábor. Při platbě prosím nezapomeňte uvést jméno účastníka a název kurzu, kroužku nebo akce, které se platba týká.

Web

www.cetvor.cz

E-mail

info@cetvor.cz


K D O  J S M E

Ivana Smutná

statutární zástupce sdružení, informace o výtvarných kurzech a táborech

tel.: 776 785 949, email: iva.smutna@cetvor.cz

 • Kroužky: Tlapičky, Barvičky, Paletka, Šikulky, Relax
 • Akreditované kurzy: Proutěný víkend, Relax a Pohádkový rok pro nejmenší, Textilní hrátky, Dětská kresba.
 • Lektorka výtvarných kurzů.
 • Absolventka Pdf MU Brno, obor učitelství 1. stupně, v současnosti učitelka 1. st. Antonínská 3 v Brně. Lektorka estetické výchovy dětí i dospělých v DDM Ječná 26 v Brně. Učitelka ZŠ Pálavské náměstí, ZŠ nám. 28. října.
 • Autorka knihy Nápady pro tvořivé ruce (Portál 2009).
 • Od roku 2005 pracovník občanského sdružení CENTRUM TVOŘIVOSTI.
 • Absolventka kurzů a seminářů: Kurz k problematice specifických poruch učení (1993), Výtvarná výchova - svět hlíny, výtvarné semináře v DDM Hrádek v Třebíči - Kurz sklo a vitráže (2002), Kurz smaltování (2003), Prázdniny s keramikou (2005), Pleteme z pedigu (2005).

 

Otakar Kolář

administrativa, přihlášky a platby, informace o výtvarných kurzech a táborech

tel.: 737 681 970, email: ota.kolar@cetvor.cz

 • Kroužky: Keramika pro děti, Keramika pro dospělé.
 • Akreditovaný kurz: Keramická dílnička.
 • Absolvent Střední pedagogické školy Lerchova 63, Brno, obor výchovná a humanitární činnost, předškolní a mimoškolní pedagogika, v současnosti učitel MŠ Nopova Brno. Externí spolupracovník v DDM Ječná 26 v Brně - lektor keramiky pro děti, organizace akcí pro děti a veřejnost. Lektor keramiky v MŠ Brno, Štolcova 51, učitel MŠ Family, Mazourova 2, Brno, lektor kurzů smaltování www.smaltiky.cz.
 • Od roku 2005 pracovník občanského sdružení CENTRUM TVOŘIVOSTI.
 

Karolína Stehlíková

 • Kroužky: Tlapičky, Šikulky. Tvořivé čtvrtky
 • Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, obor učitelství pro I. stupeň.
 • Od roku 2005 pracovník občanského sdružení CENTRUM TVOŘIVOSTI. 
Centrum tvořivosti dílna: Kudelova 8 (budova SPŠ stavební), Brno, 602 00
MHD: 3, 5, 9, 67 - zastávka Náměstí 28. října

tvorba www stránek emocio